กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทั่วประเทศ และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา รอบ 2 จำนวน 2,547 คน

 รับตรง ทั่วประเทศ  และ รับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด
มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่  2 
รวมจำนวนรับ 2,547 คน

รับตรงภาคตะวันออกครั้งที่ 2 ภาปกติ 1065 คน ภาคพิเศษ 214 คน
รับตรงทั่วประเทศครั้งที่ 2 ภาปกติ 1039 คน ภาคพิเศษ 229 คน

รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์  – 25 เม.ย. 2560
ใช้คะแนน GPAX + วิชาสามัญ

31 Comments