กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

โครงการรับตรงสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการ
” โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.” ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 21 พฤศจิกายน ถึง 4 มกราคม 2560

ระเบียบการ
ประกาศรับสมัคร รับตรงวมว 60  DOWNLOAD
เกณฑ์-วมว60  DOWNLOAD
ปฏิทิน-โครงการ-วมว-60  DOWNLOAD
จดหมายแจ้งวมว 60 DOWNLOAD
เงื่อนไขการพิจารณาทุนกรณีมีสิทธิ์เข้าศึกษา DOWNLOAD
590 Comments