กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
เป็นชายโสดอายุ ระหว่าง 16-18 ปี

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 59 ถึง 31 มกราคม 60

28 Comments