กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับสมัครนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนเพชรพระจอมเกล้าบางมด

เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2559

หมายเหตุ : ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนและส่งมาที่

>> สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. <<

เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

และขอให้ผู้สมัครเขียนระบุประเภทความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครลงในใบสมัครก่อนส่งเอกสารมาด้วย

ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 (ดูตราประทับไปรษณีย์)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)‘(โปรดเขียนระบุด้านความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือของใบสมัครด้วย) เช่น มีแฟ้มสะสมผลงานที่ไปแข่งเเบตมินตันระดับประเทศ จะสมัครด้านความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ระบุมุมบนขวามือของใบสมัคร “ด้านกีฬา”
2. สำเนาผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน

ทุนเพชรพระจอมเกล้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา FB ‪#‎ทุนเพชรพระจอมเกล้า‬.

รายละเอียดตามสมัครตามลิงค์นี้.

http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/24791

754 Comments