กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 โควตาภาคเหนือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง

ม.แม่ฟ้าหลวง

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร 10- 30 มีนาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง) รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามรายละเอียดประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

1,089 Comments