กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ด่วนมาก รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม 25 คน ม.ธรรมศาสตร์ ถึง3 มี.ค.

โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2

เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชนปี (2558-2567) (เพิ่มเติม)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี 2558-2567 ประจำปีการศึกษา 2559 รอบเพิ่มเติม  สำหรับน้องๆ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับไม่เกิน 25 คน

เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559

ระเบียบการ

783 Comments