กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ต้องรู้ก่อนสอบ O-NET 2559 สำคัญมาก !!!

การสอบ O-NET ใกล้เข้ามาถึงแล้วจ้า โดย O-NET ปีการศึกษา 58 โดยจัดสอบในวันที่  6-7 กุมภาพันธ์ 2559  หวังว่าน้องๆน่าจะเตรียมพร้อมกันแล้วนะ  วันนี้ขอเสนอข้อมูลสำคัญ สำหรับการสอบ O-NET จ้า

1. การสอบ O-NET สามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ คะแนน O-NET สามารถนำคะแนนไปใช้ได้ตลอดกาล ( จนกว่าจะยกเลิกระบบนี้ ) อย่าหวังมีจะกลับมาสอบใหม่ในปีการศึกษาหน้านะครับ ดังนั้นห้ามกามั่วโดยเด็ดขาด  รุ่นพี่หลายคนสอบติดรับตรงไปแล้วทิ้ง O-NET สุดท้ายเหตุการณ์พลิกผัน อยากกลับมาแอดกลาง โอ้แต่ O-NET ตอนนั้นทำไว้เน่ามาก เรียกได้ว่าเสียโอกาสมากๆ
2. จะ มีการนำ คะแนน O-NET ไปถ่วงน้ำหนัก GPAX จริง  และจะแสดงผลใน ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)   แต่โชคยังดีที่จะไม่มีการนำไปใช้จริงใน Admissions โดยใน ปพ.1  จะมีแสดงผล ทั้ง GPAX ปกติ ที่น้องๆทำได้ในโรงเรียน และ แบบ  มี O-NET ถ่วงน้ำหนัก 20%
 3. ใน Admissions กลางนั้น บางคณะมีการกำหนด ขั้นต่ำ O-NET ไว้ด้วย ตัวอย่างล่าสุดก็ เกณฑ์คัดเลือก Admissions จุฬา 59 เลยจ้า  เภสัช จุฬา กำหนดไว้เลยว่า O-NET ทุกวิชาต้องมากกว่า 30 คะแนน
4. มีโครงการรับตรง หลายโครงการที่ใช้คะแนน O-NET ด้วยนะ ตัวอย่างเช่น
+ พยาบาลทหาร
+ โครงการพิเศษ หลายคณะ ของ ม.เกษตรศาสตร์ จะเปิดรับหลัง Admissions
รับตรงหลัง Admissions มศว ก็ต้องมี O-NET
5. มหาวิทยาลัยหลายแห่ง จะนำคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ มาเป็นคะแนนในการวัดระดับความรู้ทางด้านภาษา ตัวอย่าง ถ้าได้คะแนนถึง 30 ก้ไม่ต้องเรียนอังกฤษเวล1 ไปเรียนเวล2 ได้เลย คับมากกว่า 59 ไปเรียนเวล3 ดังนั้นดังใจข้อสอบ O-NET กันหน่อย สำหรับมหาวิทยาลัยที่นำคะแนน O-NET ไปใช้แน่นอน ได้แก่ เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น
6. O-NET วิชาไหนยากสุด !!?
-ต้องบอกว่า ภาษาไทยเป็นวิชาที่เก็บคะแนนได้ดีที่สุด
– อังกฤษ กับ คณิตศาสตร์ ย่ำแย่พอกันเลย
7.  อยากสอบติด ม.ดัง เป้าหมายแต่ละวิชา เท่าไรดี  
ในแต่ละปี มีคนสอบ O-NET ประมาณ 4.2 แสนคน
+ ไทย ถ้าทำคะแนนได้  70 คะแนน คุณจะได้คะแนนช่วง 30,000 คนแรกของประเทศ แต่ 80 คะแนนขึ้นไป จะอยู่ที่ 6,000 คนแรกของประเทศ
+ สังคม อย่างน้อยขอ 45 คะแนน  เน้น ม.ดัง 50 คะแนนขึ้นไป เพื่ออยู่ในช่วง 20000 คนแรกของประเทศ
+ อังกฤษ  คนกลางๆ อาจจะทำได้ 30-40 คะแนนนะครับ   ทุกปีกว่า 3แสนคนจะทำคะแนนได้น้อยกว่า 30 คะแนน  ม.ดัง  50 ขึ้นไป
+ คณิต    3 แสนคนมีคะแนนต่ำกว่า  20 คะแนน   เป้าหมายคนปกติ 30 คะแนนขึ้นไป เน้นสอบติดม ดัง คง 45 คะแนน +
+ วิทย์  คนส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ 20-40 คะแนน มีประมาณ 3.3 แสนคนแล้ว  เน้นสอบติดต้อง 40 ขึ้นไป  ม.ดัง 50 คะแนนขึ้นไป
8. รูปแบบข้อสอบ? O-NET  ไม่เปลี่ยนรูปแบบข้อสอบมาหลายปีแล้วครับ แต่ปีนี้ มีการปรับวิชา สุขะ พละ การงาน ออกไป
9. ผลกระทบจากการปรับ วิชาออก น่าจะทำให้คะแนน Admissions กลางปีนี้ลดลงนะครับ ลดน้อยลดมาก ว่ากันอีกที >..<  ถามว่าเด็กซิ่วได้เปรียบไหม ตอบว่าไม่ได้  ไม่มีผลโดยตรงต่อการคัดเลือกเลย เพราะเด็กซิ่วถ้าจะแอดปีนี้เค้าก็ใช้ 5 วิชาเหมือนกัน เหอะ ๆ  ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันในแง่เกณฑ์คัดเลือก   และน่าจะเป็นผลดีต่อเด็กปัจจุบันเพราะมีเวลาเตรียมตัวสอบกับ 5 วิชามากขึ้น
620 Comments