กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง 60


ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จำนวน 183 อัตรา   

ปล. รับเฉพาะคนจบ ปวช. ไม่รับ คนจบ ม.6 นะครับ

เปิดรับสมัครถึง 18 สิงหาคม 2560

เว็บไซคต์หลัก

73 Comments