กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 มาดูกัน

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559
รู้สึกว่ารอบ 2/59 เหมือนกับรอบ 1/59 ทุกประการ
ตรงหัวกระดาษ ยังใช้ตัวเลว DATA 159

ประกาศ เปลี่ยนแปลงอาคารสอบของสนามสอบโรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี ในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559

29 Comments