กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ด่วนมาก รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 59 รอบ 2 เปิดรับ 12-15 ก.พ.เท่านั้น

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559 รอบ 2

โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ จำนวน 19 คน

 12 กุมภาพันธ์ 2559 (รับตรง รอบที่ 2)

กรอกใบสมัคร (รอบที่ 2) ที่นี่ 

 11 กุมภาพันธ์ 2559 (รับตรง รอบที่ 2)
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) 

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก โครงการรับตรงฯ รอบที่ 2

กิจกรรม วัน เดือน ปี
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือผู้แทน ที่ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพทางอินเตอร์เน็ต วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 (กำหนดการจะประกาศภายหลัง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ต ประมาณวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559
รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
ส่งรายชื่อไป กสพท เพื่อคัดรายชื่อออกจากระบบการสมัครสอบคัดเลือกของ กสพท วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559
58 Comments