กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

จุฬา ประกาศคะแนนต่ำสุด TCAS รอบที่ 3 ปี 2561

จุฬา62

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศคะแนนต่ำสุด จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)

ดาวน์โหลด

วิธีคำนวณคะแนนรอบ 3 ของจุฬาฯ

– นำคะแนนดิบของตัวเอง GAT/PAT x ค่าน้ำหนัก
– นำคะแนนดิบของตัวเอง 9 วิชาสามัญ x 3 x ค่าน้ำหนัก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่าน้ำหนักเช็คในระเบียบการรอบที่ 3 ได้เลย 

TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  >> Click

1,584 Comments