กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

จัดหนัก จัดเต็มทุน เรียนฟรี+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยซ์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับตั้งแต่ 1 ธันวาคม 59 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 60
ในหลักสูตร คณะจิตวิทยา  กายภาพบำบัด และ คณะพยาบาลศาสตร์

ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล เรียนฟรีตลอดหลักสูตร + ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 1 แสนบาท
ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียเรียน 4 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละ 5,000 บาท

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.slc.ac.th/home/applystudent.php

34 Comments