กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

อยากเป็นหมอ มาทางนี้ โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 2560

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวิทราธิราช จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้า เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน

เปิดรับสมัคร 28 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2559

74 Comments