กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 เรียนฟรีตลอดหลักสูตร โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 61

มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจเป็นแพทย์นักวิจัย ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
-ภาษาอังกฤษดี
-สนใจศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัย/โครงงานวิจัย/โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ กำลังจะมีผลงาน/โครงงาน

โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างผลงานวิจัย จึงได้จัดให้ความรู้ข่าวสารแก่นักเรียนก่อนจะสอบเข้าศึกษา โดยกำหนดวันแจ้งข่าวดังนี้

— เวลาเริ่มงาน 9.00-15.00 น. นักเรียนที่สนใจโปรดลงทะเบียนเลือกสถานที่ที่สะดวกเข้าร่วมเพียง 1 สถานที่ —

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ วีดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.แม่เหี้ยะ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ….หมดเวลาลงทะเบียน…หากสนใจเข้าร่วมกรุณาติดต่อ e-mail: areewan.eng@mahidol.ac.th ก่อนวันงาน

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล….ลงทะเบียนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล….ลงทะเบียนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560

—– สอบถามข้อมูล โทร 0-2849-4598 หรือ e-mail: areewan.eng@mahidol.ac.th —–

*** ด่วน! ลงทะเบียนฟรี…ผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์ลุ้นของที่ระลึกจากโครงการฯ ช่วงท้ายของงาน ***

ลงทะเบียนออนไลน์โครงการ Mahidol Medical Scholars Program
ด้วยวิธีคัดเลือกแบบ Portfolio และระบบโควตา ปีการศึกษา 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่
http://www.survey.mahidol.ac.th/limesurvey/index.php…

67 Comments