กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รวมค่าเทอม ค่าธรรมเนียม คณะเภสัชศาสตร์ 19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

โปรดตรวจสอบค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยตรง  บางหลักสูตรที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น ค่าตำราเรียนและเอกสารประกอบ ค่าทัศนศึกษา ค่ากิจกรรม ปรับพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมเทอมแรก ค่าประกันสุขภาพ ค่าห้องสมุด ค่าบำรุงการศึกษา  ค่าลงทะเบียนนักศึกษา  ปล รวมไปถึงถ้าตกเสียค่าซ่อมวิชาละเท่าไร >..<

ของ มหาวิทยาลัยรัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับ
ของมหิดลค่าธรรมเนียมในเว็บไซต์มหิดลคำนวนค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรมาให้

แก้ไขค่าเทอม ม.วลัยลักษณ์ เรียนปีละ 3 เทอม

ม.เชียงใหม่ ปี 1-5 เทอมละ 20,000 บาท ปี 6 เทอมละ 30,000 บาท
ม.พะเยา ภาคปกติ 30,000 บาท ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท
ม.มหาสารคาม ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท ค่าหน่วยกิตละ 400 บาท
ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยต่างๆ หาดูได้จากระเบียบการ Admissions 2560
ม.บูรพา ภาคปกติ 75,000 บาท  ภาคฤดูร้อน 40,000 บาท
ข้อมุลมาจากระเบียบการรับตรง เภสัช บูรพาครับ !!

หัวเฉียว http://admission.hcu.ac.th/Files/payment60.pdf
พายัพ http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/fee-b59t.html
อีสเทรินส์เอเชีย  ปี 1-3 เทอมละ 75000 บาท ปี 4-6 เทอมละ 100,000 บาท
สยาม ในเว็บไซต์ไม่ได้ให้รายละเอียดชัดเจน >..< แต่ใน เพจ คณะได้ประเมิณค่าใช้จ่ายให้

นอกเหนือจากนี้สิ่งที่ควรรู้เมื่อได้เข้าเรียน คณะเภสัชศาสตร์ ม.รัฐ คือ เรื่องการทำสัญญา !!
ดังนั้นน้องๆ ต้องศึกษารายละเอียดระเบียบของทุกสถาบันอย่างละเอียดนะครับ

 ขอคุณข้อมูลดีๆแก่น้องๆคะ cr.www.unigang.com

TCAS ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

63 Comments