กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการที่ 1  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม
โครงการที่ 2 โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ
โครงการที่ 3  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะการดนตรีและการแสดง
โครงการที่ 4 โครงการรับนักศึกษามีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ทั้ง 4 โครงการ รับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2559

ดาวน์โหลด: รับสมัคร โครงการพิเศษเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

ลิงค์รับสมัคร: โครงการพิเศษเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

556 Comments