กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559- 20 มกราคม 2560
โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการตามเอกสารแนบท้ายนี้
(ขอให้ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดแต่ละโครงการให้ชัดเจน)
สมัครได้ที่เว็บไซต์   http://www.imc.src.ku.ac.th/reg2560
300 Comments