กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

กำหนดการแอดมิชชั่น 59

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศปฏิทินระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือก รวม (Central University Admissions System: CUAS) หรือการสอบ admissions ระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 

ปฏิทินสอบ Admission 2559

– รับสมัครสอบวิชา 9 วิชาสามัญ                           :   1-20   ตุลาคม 2558
– กำหนดสอบ 9 วิชาสามัญ                                  :   26-27 ธันวาคม 2558
– ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ                             :  8 กุมภาพันธ์ 2559

– รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559              :   1-20 กันยายน 2558
– กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 2559      :    ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558
– ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559          :   12 มกราคม 2559

– สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558                        :    6-7 กุมภาพันธ์ 2559
– ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559        :    21 มีนาคม 2559

– รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559              :    6-25 มกราคม 2559
– กำหนดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559               :    5-8 มีนาคม 255
– ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559          :   12 เมษายน 2559

– นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก  : 22 เมษายน 2559

– 
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการ 
  คัดเลือกไปยัง สอท. จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ : 
 26-29 เมษายน 2559

– สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบแอดมิชชั่นกลาง : 6 พฤษภาคม 2559

– จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระดับแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2559 :  6-17 พฤษภาคม 2559

– รับสมัครแอดมิชชั่น 2559              :  10-17 พฤษภาคม 2559

– ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น 2559  :  10-19 พฤษภาคม 2559

– ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกแอดมิชชั่น 2559  :  5 มิถุนายน 2559

– ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :  5 มิถุนายน 2559

– สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  : 14-17 มิถุนายน 2559

– ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา :  1 กรกฎาคม 2559

ดาวน์โหลด Infographic กำหนดการรับสมัครแอดมินชั่น ครั้งที่ 2/25559 ได้ที่นี่ ไฟล์แนบ

admission

ดาวน์โหลด​รูปแบบและจํานวนข้อสอบ คลิกที่นี่

525 Comments