กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทคโครงการที่คณะดำเนินการเอง โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

6,086 Comments