กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง กสพท. รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Screen Shot 2562-03-03 at 15.33.38รับตรง กสพท. รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

กรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่นี่    สิ้นสุดเวลา 23.59 น. วันที่ 15 มี.ค. 

 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเตือนผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) : การ upload เอกสาร 

 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเตือนผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) 

 6 กุมภาพันธ์ 2562
คำเตือนผู้สมัครสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

 18 ตุลาคม 2561
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)
คำแนะนำในการสมัครสอบคัดเลือกฯ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

กิจกรรมการสมัครสอบคัดเลือก วัน เดือน ปี
สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ รอบที่ 2 ทางอินเตอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาสามัญ กับ สทศ. และ วิชาเฉพาะ กับ กสพท
ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
สอบวิชาเฉพาะ (จัดสอบโดย กสพท) วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
สอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 (จัดสอบโดย สทศ.) วันเสาร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ภายในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ตรวจสอบสถานะการสมัครและผลการตรวจสอบเอกสารทางอินเตอร์เน็ต 5 วันทำการราชการหลังจากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ทางอินเตอร์เน็ต วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
ส่งข้อมูลผู้สมัครเข้าระบบ TCAS วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562
ทักท้วงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เท่านั้น
ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะ ประมาณวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
ประกาศผลการสอบวิชาสามัญ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ประมาณวันพุธที่ 10 เมษายน 2562
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันพุธที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบ TCAS วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mytcas.com/TCAS62) วันพุธที่ 24 – วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ช่วงที่ 2 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2) วันศุกร์ที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพเพิ่ม (ถ้ามี) เพื่อทดแทนผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
รายงานตัว สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่ม (ถ้ามี) วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

เว็ปไซต์หลัก https://admission.md.chula.ac.th

7,216 Comments