กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS 62 กสพท รอบที่ 3 คณะแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัช

กสพท1
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
– คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ รับเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ หรือ เทียบเท่า เท่านั้น
เกณฑ์การพิจารณา
– ผลคะแนน O-NET (ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ)​
รวมคะแนน 5 วิชาไม่ต่ำกว่า 60% เฉพาะ ม. 6 ที่สอบ O-NET ปีการศึกษา 61
– ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม)
– ผลคะแนนวิชาเฉพาะ ที่จัดสอบโดย กสพท (ใช้คะแนนสอบ ในวันที่ 9 มี.ค. 62 เท่านั้น)
– สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
 – สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
– เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา โดยสาขาวิชาใน กสพท เป็น 1 ใน 6 อันดับ
สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท
– การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการรับสมัคร
17 – 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
10 – 14 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
17 พ.ค. 62

638 Comments