กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2561 วันที่ 1-30 ก.ย. นี้

กสพท1

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.
เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ ตั้งแต่วันที่  1-30 กันยายน 2560

สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ตามเวลาทำการธนาคาร

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

467 Comments