กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

แถลงข่าว กสพท รับสมัครสอบ แพทย์,ทันตะ,เภสัช,สัตวแพทย์ 2560

กสพท

หน้าเว็บไซต์หลักของ กสพท อัพเดทข้อมูล ทุกอย่างแล้วครับ

http://www9.si.mahidol.ac.th/

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ  1-31 สิงหาคม 2559

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559

รายละเอียด »

 หลักสูตรทัตนแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด »

 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559

รายละเอียด »

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับพ.ศ.2559

รายละเอียด »

392 Comments