กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว ระเบียบจำนวนรับและเกณฑ์คัดเลือก กสพท. 2561 รับรวม 2,566 คน !!

การรับสมัครนักศึกษาเข้าในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3  การรับตรงร่วมกัน

จัดสอบวิชาเฉพาะแพทย์ในวันที่ 10 มีนาคม 2561

ระเบียบการจำนวนรับและเกณฑ์คัดเลือก

90 Comments