กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ด่วนเลยจร้า กสพท 60 : ทันตแพทย์ มศว รับเพิ่มเป็น 50 คน !!

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง เพิ่มจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 25560 ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ  จำนวนรับ 25 คน เพิ่มเป็น 50 คน 

1,125 Comments