กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบฯ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563

  • รับสมัครสอบ วันที่ 10 – 30 มกราคม2563
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วันที่ 10 – 31 มกราคม2563
  • อัปโหลด (upload) รูปถ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 27 มีนาคม2563
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์2563
  • สอบข้อเขียน วันที่ 29 มีนาคม2563
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน2563

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คู่มือแนะนำการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คู่มือแนะนำการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้าย 3
17 Comments